Soltis Lajos Színház  Facebook YouTube Blog Instagram English
EFOP Transznacionális együttműködések

A pályázat azonosítója: EFOP-5.2.2-17


Soltis Színház vidéki sokszínű kultúra hálózat modelljének kidolgozása nemzetközi együttműködés segítségével


Beszámoló: műhelymunka (2018. március 23-24)

Fotódokumentáció (2018. február 13-14.)

Prezentáció letöltése


Cikk megjelenése: 2017. december 06.

Elkezdődött a Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület EFOP-5.2.2-17-2017-00056 azonosítójú, „A Soltis Színház vidéki\"sokszínű kultúra hálózat\" modelljének kidolgozása nemzetközi együttműködések segítségével” elnevezésű projektjének megvalósítása. Az elnyert támogatás összege 45,86 Ft.

Az EFOP keretében támogatott projekthez kapcsolódóan 2019. szeptember végéig több tevékenység megvalósítására kerül sor.

A projekt célja egyrészt olyan komplex tematikájú közösségi alkalmak kitalálása, kigondolása, melyek több művészeti, kulturális és egyéb szervezet együttműködésével jönnek létre és tartalmas szórakozást nyújtanak, kreatív foglalkozásokat biztosítanak ismeretterjesztő célzattal is felnőtteknek, gyermekeknek, családoknak együttesen. Olyan nemzetközi hálózat kerül kialakítása, amely folyamatosan képviseli ezt a kulturális, szabadidő eltöltési, akár ünneplési sokszínűséget, és a projekt keretei között kidolgozott és folyamatosan frissítésre kerülő komplex tematikájú közösségi alkalmakat, mint programokat akár szolgáltatásként is kínálja a célterületen.

A projektbe 5 külföld együttműködő partner került bevonásra, akik a létrehozandó hálózat pillérét képezik, részt vesznek a projekttevékenységekben és a projekt befejezését követően is vállalják az együttműködést.

A projekttevékenységek között műhelymunkák, disszeminációk, tréningek és tanulmányutak szerepelnek. Fontos elem a 2 kérdőíves kutatás, melyek Magyarországon és Erdélyben kerülnek megvalósításra 100-100 fő részvételével. A projekt zárásaként módszertani és szakmai összegzés készül.

Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület
9500 Celldömölk, dr. Géfin Lajos tér 1.
Telefon: 06/20/9247102
e-mail: nagy,gabor.soltis@gmail.com


Cikk megjelenése: 2017. október 30.

Nemzetközi projekt megvalósítására nyert pályázaton a Soltis Lajos Színház!

A Soltis Lajos Színház a „Soltis Színház vidéki sokszínű kultúra hálózat modelljének kidolgozása nemzetközi együttműködés segítségével” elnevezésű EFOP-5.2.2-17 – Transznacionális együttműködések pályázat keretében azt a célt tűzte ki, hogy megpróbáljon néhány nemzetközi és hazai gyakorlatot, illetve az azokból származó szakmai tudást átadni a közösségi művelődés területeire. Főként azokra a területekre koncentrálunk, amelyek folyamatosan keresik a lehetőséget a szűkebb és tágabb kulturális környezet alakítására, és azon belül intézményi és civil szektort érintő együttműködéseket szorgalmaznak.

Célcsoportunk tehát az elsődlegesen a közösségi művelődésben, a felnőttoktatásban, a kulturális alapellátásban érintett szakemberek köre, illetve olyan szakemberek, akik a különböző kisebbségi csoportok közösségi életbe való bevonásával, illetve társadalmi és szociális integrálásával foglalkoznak.

A pályázat keretében lehetőségünk van a kulturális területen fellelhető és megvalósítható:

  • - transznacionális kulturális formák és struktúrák megismerésére (partnerszervezetek bemutatkozása)
  • - hazai és nemzetközi kulturális hálózat építésére
  • - többgenerációs közösségi művelődési modellek kidolgozására (workshopok, tréningek)
  • - jól működő közösségi művelődési formák tanulmányi kirándulások keretein belül történő megismerésére együttműködési mintamodellek megismerésére/kidolgozására

Elérhetőségek

Soltis Lajos Színház
Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Kamaraszínház:
Celldömölk, Koptik Odó u. 2.
Telefon: 06-20-335-17-65
E-mail: soltisszinhaz@cellkabel.hu