Soltis Lajos Színház  Facebook YouTube Instagram English

Közhasznúsági jelentésekSoltis Lajos Színház Művelődési Egyesület
közhasznúsági jelentés
2019. év

Letöltés/megtekintés (pdf)


Soltis Lajos Színházi Nevelésért Alapítvány
közhasznúsági jelentés
2018. év

Letöltés/megtekintés (pdf)


Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület
közhasznúsági jelentés
2018. év

Letöltés/megtekintés (pdf)


Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület
közhasznúsági jelentés
2017. év

Letöltés/megtekintés (pdf)


Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület
közhasznúsági jelentés
2016. év

Letöltés/megtekintés (pdf)


Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület
közhasznúsági jelentés
2015. év

Letöltés/megtekintés (pdf)


Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület
közhasznúsági jelentés
2014. év

Letöltés/megtekintés (pdf)


Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület
közhasznúsági jelentés

2013. év

Letöltés/megtekintés (pdf)


Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület
közhasznúsági jelentés

2012. év

Letöltés/megtekintés (pdf)


Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület
közhasznúsági jelentés

2011. év

Letöltés/megtekintés (pdf)


EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2011. év

Letöltés/megtekintés (pdf)


Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület
közhasznúsági jelentés

2010. év

 
Tartalom

1. A szervezet adatai
2. Számviteli beszámoló
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
5. A cél szerinti juttatások kimutatása
6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékének kimutatása
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója


Melléklet: közgyűlési jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról


1. A szervezet alapadatai

Elnevezés: Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület
Képviselő: Nagy Gábor
Székhely: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Levelezési cím: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 18882885-2-18
TB törzsszám: 112822916
Közhasznúsági fokozat: Közhasznú
Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 60.227/1989/19
Közhasznúsági végzés száma, kelte: Pk.20.256/1989/3 1998.05.08.


3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Az Egyesület költségvetési támogatásban nem részesült


4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az egyesület bevételeinek alakulása ÖSSZESEN:41.645.409,-Ft

A 2009 évi maradvány (Pénztár: 175.470,-Ft, Bank: 2.167.012,-Ft )2.342.482,-Ft
Alaptevékenység bevétele (Jegybevétel, Színművészeti szolg.)7.704.620,-Ft
Tábori befizetés420.000,-Ft
Tandíj támogatás593.000,-Ft
Egyesületi tagdíj86.000,-Ft
Támogatások (Nemzeti)13.460.775,-Ft
Támogatások (Önkormányzati,-...)1.780.000,-Ft
Kapott bankkamat1.875,-Ft
NAV 1% SZJA143.887,-Ft
Kapott ÁFA695.880,-Ft
Egyéb bevétel:1.066.890,-Ft
Pénzbevételt jelentő jöv., adózás alá nem vont bev.13.350.000,-Ft
A Támogatások az alábbi összegekből tevődnek össze:
Támogatások nemzeti
Nemzeti Kulturális Alap:9.728.375,-Ft
Szociális és Munkaügyi Minisztérium:800.000,-Ft
KIM Irányító Szervezet:2. 232.400,-Ft
Bodor Péter Művelődési Egyesület:700.000,-Ft
Támogatások önkormányzati, egyéb
Celldömölk Város Önkormányzata:1.700.000,-Ft
Nemeskeresztúr Község Önkormányzata:60.000,-Ft
Kiniczky Mérnöki Iroda:20.000,-Ft
 
2010. évben az alábbi kiadások merültek fel ÖSSZESEN:37.414.056,-Ft
Színházi kellékek:1.686.720,-Ft
Egyéb anyag költség:163.973,-Ft
Közüzemi díjak:1.003.813,-Ft
Távközlési költség:765.913,-Ft
Posta költség:110.393,-Ft
Fűtési költség:3.348,-Ft
Bérleti díj:983.970,-Ft
Szállítási, fuvarozási költség:180.100,-Ft
Nyomtatvány, Irodaszer:214.923,-Ft
Személygépkocsi üzemanyag költség:1.378.582,-Ft
Személygépkocsi javítás:245.581,-Ft
Fenntartási, javítási költség:267.521,-Ft
Reklámköltség, hirdetési díj:118.253,-Ft
Reprezentációs költség:294.687,-Ft
Csoportos étkezés pályázati:731.258,-Ft
Egyéb költség pályázatokhoz:58.653,-Ft
Úthasználati díj: 32.616,-Ft
Utazási költség elszámolása:186.905,-Ft
Kiküldetési díj:4.148.810,-Ft
Kiküldetési díj szállásdíja:135.000,-Ft
Szakkönyv, folyóirat, napilap:24.773,-Ft
Oktatás:675.000,-Ft
Művészeti tevékenység költsége:1.240.000,-Ft
Nevezési díj:50.760,-Ft
Fesztivál részvétel:25.400,-Ft
Egyéb szolgáltatások igénybevétele:1.678.039,-Ft
Zsűrizés költsége: 245.000,-Ft
Adott támogatás:488.200,-Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés:170.205,-Ft
Egyéb tagdíjak:6.000,-Ft
Cégautó adó:145.453,-Ft
Biztosítási díjak:563.170,-Ft
Gépjármű kötelező, casco:126.364,-Ft
Kamarai tagdíj:3.000,-Ft
Szerzői és egyéb jogdíj:149.400,-Ft
Fizetett illeték: 5.000,-Ft
Bankköltség:98.713,-Ft
Pénzügyi műveletek ráfordítása:1.009.690,-Ft
Befizetett ÁFA: 47.000,-Ft
Fizetendő ÁFA:425.309,-Ft
Késedelmi pótlék:5.965,-Ft
Bírság:30.000,-Ft
Alkalmazottak bérköltsége:2.704.000,-Ft
Bérköltség, járulék:1.062.821,-Ft
Alkalmi munkavállalók bérköltsége:108.000,-Ft
Személyi jellegű kifizetés:65.731,-Ft
Jöv. adózásban ráf.-ként nem érvényesíthető kiad.13.550.000,-Ft
Kerekítés:44,-Ft


5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Egyesületnek 2010. évben cél szerinti juttatása nem volt.


6. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól, kapott támogatás mértékének kimutatása

Nemzeti Kulturális Alaptól összesen9.766.375.-
2008/5444 sz. V. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó 2011. I.28-30. között került felhasználásra a pályázat értelmében

800.000.-
2008/5084 sz. Soltis Lajos Emlékkonferencia és VI. Ezerlátó Mesefesztivál1.500.000.-
A támogatás 2010.május 18-június 1. között lett felhasználva
Zsűrizés245.000.-
Művészeti tevékenység250.000.-
Oktatás34.080.-
Egyéb alkotó tevékenység40.000.-
Utazási, szállítási költségek345.921.-
Szállás költség239.344.-
Vendéglátás13.655.-
Csoportos étkezés332.000.-
 
2032/4938 sz. XIII. Rendezőket és Színjátszókat Képző Nemzetközi Tábor700.000.-
A támogatás 2010. VII.6-IX.14. között lett felhasználva
Oktatás140.000.-
Művészeti tevékenység260.000.-
Szállásdíj200.000.-
Utazási költség100.000.-
 
2032/4970 sz. Színjátszókat Képző Tábor700.000.-
Bodor Péter Művelődési Egyesület pályázata
Lebonyolítóként szerepeltünk
2010. VIII. 8-15.
A támogatást a pályázó használta fel a következőképpen:
Szállás költség240.000.-
Oktatás300.000.-
Utazási költség160.000.-
 
1331/1199 sz. Csongor és Tünde színrevitele
2010.III.3-VI. 12-ig
786.375.-
Díszlet207.465.-
Jelmez, kellék334.745.-
Tiszteletdíj220.000.-
Rezsi24.165.-
 
3417-01-0054/10 sz. OKM működési támogatás5.280.000.-
2010-ben felhasználásra került4.647.180.-
Bérek2.612.000.-
Járulékok547.560.-
Közüzemi díjak1.040.000.-
Kommunikációs költség447.620.-
632.820Ft 2011. I-II. hónapban került felhasználásra a pályázat értelmében

 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
3416-06-0344
sz. Kiemelt Művészeti célok támogatása
462.000.-
A sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely fogadása (2010. XI. 12-14.)
Utazási, szállítási költség272.235.-
Bérleti díj96.000.-
93.765 Ft 2011-ben lett felhasználva a pályázat értelmében.

Szociális és Munkaügyi Minisztérium800.000.-
Ifjúsági tagozatok csereprogramja 2010.I.18-V.26.
Kiküldetési díj770.240.-
Személygépkocsi üa.költség29.760.-
 
KIM Irányító Szervezet2.232.400.-
NCA-NK-10-C-0506 sz. Közösségi, közművelődési programok,
képzés a színházi nevelés eszközeivel
2010.VIII.16-XI.21-ig
1.496.000.-
Kiküldetési díj511.635.-
Oktatás140.000.-
Szállás költség152.000.-
Csoportos étkezés114.000.-
Művészeti tevékenység70.000.-
Rendezői díj90.000.-
Személygépkocsik üa. költsége47.364.-
371.001 Ft 2011-ben lett felhasználva a pályázat értelmében.

NCA-NYD-10-0175736.400.-
Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület működési támogatása
A támogatás 2011-ben lett felhasználva a pályázta értelmében

Celldömölk Város Önkormányzata1.700.000.-
OKM Kiemelkedő színházi események, előadások, projektek támogatása

1.000.000.-
Rózsa és Ibolya című mesejáték színrevitele500.000.-
2009.XI.6-2010.II.23.
Oktatás40.000.-
Művészeti tevékenység160.000.-
Terembér91.000.-
Posta költség690.-
Díszlet, jelmez, kellék

208.310.-
Az arany virágcserép című előadás továbbjátszása500.000.-
2010.III.23-IV.19.
Utasbiztosítás21.275.-
Utánfutó kölcsönzés7.400.-
Utazási szállítási ktg

441.325.-
Rendezvények támogatása 2010.II.16-VII.24.400.000.-
Kommunikációs ktg42.886.-
Étkezési ktg31.447.-
Utazási, szállítási ktg188.115.-
Szakmai anyagok62.195.-
Képkidolgozás27.715.-
Koszorú18.000.-
Pólók feliratozása15.800.-
Jelmez, kellék

13.842.-
Civil szervezetek támogatása300.000.-
2010.VII.13-X.30.
Utazási, szállítási ktg60.880.-
OSB lapok (karbantartás)80.655.-
Jelmez, kellék

158.465.-
Nemeskeresztúr Község Önkormányzata60.000.-
2010.III.9-III.19.
Nyomtatványok14.240.-
Egyéb szolgáltatások23.260.-
Jelmezek, kellékek

22.500.-
Kiniczky Mérnöki Irodától kapott támogatás20.000.-
2010.VII. hónapban
Kommunikációs költség

20.000.-


7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

Az Egyesület 2010. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőknek.


8. A közhasznú tevékenység bemutatása

Összes saját előadás:170 előadás,23504 néző
Külföld25 előadás,4244 néző
Mese106 előadás,17574 néző
Ifjúsági19 előadás,1484 néző
Felnőtt43 előadás,3272 néző
Fogadott előadás:14 előadás,1110 néző

7 db bemutatott előadás:

 • Arany János költeménye alapján: Rózsa és Ibolya
 • Szophoklész: Antigoné
 • Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
 • Weöres Sándor: Csalóka Péter
 • Ismeretlen szerző: Az úrnő, a pór, a két hajadon leányzó és az özvegyember
 • Somogyi István: Fehérlófia
 • Katona Imre: Székely BetlehemesKözművelődési tevékenység:

 • Tanyaszínház könyvbemutató
 • Soltis Lajos Emlékkonferencia és Kiállítás
 • IX. Színészek és Színházbarátok Bálja
 • VI. Ezerlátó MesefesztiválKépzés-oktatás:

 • Saját színistúdió működtetése önerőből.
 • XIII. Rendezőket és Színjátszókat Képző Nemzetközi Tábor
 • VI. Nemzetközi Színjátszó Tábor /a Bodor Péter Művelődési Egyesülettel közösen/Határon túli kapcsolatok:

 • Március - részvétel a BOSZITA 3 műhelyfesztiválon Sepsiszentgyörgyön
 • Április - Vendégjáték a gyergyószentmiklósi Figura Stúdiónál
 • Május - Tavaszi meseturné Erdélyben
 • Július - fellépés a Tanyaszínház premierje előtt, Kavillóban (Vajdaság)
 • július-augusztus - Erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesülettel közös működtetésű Nemzetközi Színjátszó Tábor - Kőrispatak
 • November - Őszi meseturné Erdélyben, valamint fellépés a Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon Erdőszentgyörgyön


SOLTIS LAJOS SZÍNHÁZ MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

GYORSJELENTÉS

2010. ÉV


Összes saját előadás: 170 előadás, 23504 néző

 • Külföld: 25 előadás, 4244 néző
 • Mese: 106 előadás, 17574 néző
 • Ifjúsági: 19 előadás, 1484 néző
 • Felnőtt: 43 előadás, 3272 néző

Fogadott előadás: 14 előadás, 1110 néző

7 db bemutatott előadás:

 • Arany János költeménye alapján: Rózsa és Ibolya
 • Szophoklész: Antigoné
 • Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
 • Weöres Sándor: Csalóka Péter
 • Ismeretlen szerző: Az úrnő, a pór, a két hajadon leányzó és az özvegyember
 • Somogyi István: Fehérlófia
 • Katona Imre: Székely Betlehemes

Közművelődési tevékenység:

 • IX. Színészek és Színházbarátok Bálja
 • VI. Ezerlátó Mesefesztivál

Képzés-oktatás:

 • Saját színistúdió működtetése önerőből.
 • XIII. Rendezőket és Színjátszókat Képző Nemzetközi Tábor
 • VI. Nemzetközi Színjátszó Tábor /a Bodor Péter Művelődési Egyesülettel közösen/

Határon túli kapcsolatok:

 • Március - részvétel a BOSZITA 3 műhelyfesztiválon Sepsiszentgyörgyön
 • Április - Vendégjáték a gyergyószentmiklósi Figura Stúdiónál
 • Május - Tavaszi meseturné Erdélyben
 • Július - fellépés a Tanyaszínház premierje előtt, Kavillóban (Vajdaság)
 • július-augusztus - Erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesülettel közös működtetésű Nemzetközi Színjátszó Tábor - Kőrispatak
 • November - Őszi meseturné Erdélyben, valamint fellépés a Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon ErdőszentgyörgyönSOLTIS LAJOS SZÍNHÁZ MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009. ÉV

 
Tartalom

1 A szervezet alapadatai
2. Számviteli beszámoló
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
5. A cél szerinti juttatások kimutatása
6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékének kimutatása
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója


Melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról


1. A szervezet alapadatai

Elnevezés: Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület
Képviselő: Nagy Gábor
Székhely: 9500 Celldömölk, Dr. Gefin tér 1.
Levelezési cím: 9500 Celldömölk, Dr. Gefin tér 1.
Adószám: 18882885-1-18
TB törzsszám: 112822916
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 60.227/1989/19
Közhasznúsági végzés száma, kelte: Pk.20.256/1989/3 1998.05.08.


2. Számviteli beszámoló

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)225001508
I. IMMATERIÁLIS JAVAK000
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK225001508
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK000
B. Forgóeszközök (6-9. sorok)174702342
I. KÉSZLETEK 000
II. KÖVETELÉSEK000
III. ÉRTÉKPAPÍROK1400140
IV. PÉNZESZKÖZÖK 160702202
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sorok)399703850
C. Saját tőke (12.-16. sorok)-7440-8
I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE000
II.TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY3820-930
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK000
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)-11260922
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL000
D. Tartalék000
E. Céltartalékok000
F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)474103858
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK474103858
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK000
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sorok)399703850

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
Tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) helyesbítéseiTárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)17312021642
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)000
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás654409735
a) alapítótól000
b) központi költségvetéstől000
c) helyi önkormányzattól600008850
d) társadalombiztosítótól000
e) egyéb5440885
f) továbbutalási céllal kapott000
2. Pályázati úton elnyert támogatás344304450
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel676804980
4. Tagdíjból származó bevétel810106
5. Egyéb bevétel47602371
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK000
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)000
1. Pénzügyileg rendezet bevételek000
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek000
C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)17312021642
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.)000
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)18438020580
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások15165019059
Ebből: továbbutalt támogatás000
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások307301521
3. Ráfordítást jelentő elszámolások000
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások20000
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)000
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások000
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások000
3. Ráfordítást jelentő elszámolások000
4. Ráfordításkén nem érvényesíthető kiadások000
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+-2.)-1126 922
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.-E/1.-E/4.)-11260922
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I.-F/1.-F/4.)000
H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1.+-2.)000
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredmény (A/II.-E/2.-E/3.)000
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2.-F/2.-F/3.)000
I. Adózás előtt eredmény (B./1.-F/1.)+-H/2-11260922
J. Fizetendő társasági adó000
K. Tárgyévi eredmény-11260922
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I.+A/II.)-(E/1+E/2+E/3)-11260922
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)000
Tájékoztató adatok
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások0 6441
1. Bérköltség003362
ebből: -megbízási díjak000
-tiszteletdíjak000
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések002244
3. Bérjárulékok00835
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások0010991
C. Értékcsökkenési leírás00743
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások001627
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)000
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege001993. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Az Egyesület költségvetési támogatásban nem részesült.


4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az Egyesület bevételeinek alakulása:

2008. évi maradvány:1.615.890,-Ft
Alaptevékenység bevétele:4.979.511,-Ft
Adó 1%198.556,-Ft
Banki kamat4.674,-Ft
Egyéb bevételek1.771.244,-Ft
Tagdíjak106.000,-Ft
Támogatások/ központi alapok, önkorm./14.171.750,-Ft
A támogatások az alábbi összegekből tevődnek össze:
Celldömölki Önkormányzat
/Működésre OKM: 8.000.000/8.850.000,-Ft
Vas Megyei Önkormányzat235.000,-Ft
Nemzeti Kulturális Alap2.600.000,-Ft
Nemzeti Civil Alapprogram350.000,-Ft
Magyar Műv. Int. Képzőm. Lek.1.500.000,-Ft
Munkaügyi Központ bértámogatása536.750,-Ft
Önkormányzat Jánosháza50.000,-Ft
Önkormányzat Karakó50.000,-Ft
2009. évben az alábbi kiadások merültek fel:
Anyag, kellék beszerzés költsége840.309,-Ft
Üzemanyag költség902.282,-Ft
Nyomtatvány, irodaszer215.053,-Ft
Közüzemi díjak, egyéb anyag ktg.1.490.571,-Ft
Telefon, postaköltség870.179,-Ft
Szállítási ktg.251.955,-Ft
Bérleti dijak, kölcsönzési dijak691.200,-Ft
Bankköltség520.434,-Ft
Biztositási dijak372.218,-Ft
Illeték2.000,-Ft
Hirdetési dijak96.245,-Ft
Művészeti tev., egyéb szolg.4.738.243,-Ft
Alkalmazottak bére3.362.204,-Ft
Személyi jellegű kifizetések2.243.977,-Ft
Bérjárulékok835.156,-Ft
Étkezés, reprezentáció991.480,-Ft
Tárgyi eszköz vásárlás2.110.376,-Ft
Egyéb kiadás46.654,-Ft
Kiadások összesen:20.580.536,-Ft


5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Egyesületnek 2009. évben cél szerinti juttatása nem volt.


6.A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékének kimutatása

Celldömölki Önkormányzat8.850.000 Ft
Támogatás felhasználása: 8.000.000 Ft működési költségekre, 200.000 Ft Erdélyi meseelőadások útiköltségére, 600.000 Ft Színi iskolánk működtetésére, 50.000 Ft XII. Rendezőket és Színjátszókat Képző Nemzetközi Tábor megrendezéséhez
Vas Megyei Önkormányzat235.000,-Ft
Támogatás felhasználása: 25.000 Ft XII. Rendezőket és Színjátszókat Képző Nemzetközi Tábor megrendezéséhez, 50.000 Ft IV. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó megrendezéséhez, 60.000 Ft Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó határon túli résztvevőinek étkezésére, 100.000 Ft V. Ezerlátó Országos Mesefesztivál megrendezésére
Jánosháza Önkormányzat50.000,-Ft
Támogatás felhasználása: 50.000 Ft V. Ezerlátó Országos Mesefesztivál megrendezésére
Karakó Önkormányzat50.000,-Ft
Támogatás felhasználása: 50.000 Ft V. Ezerlátó Országos Mesefesztivál megrendezésére
Nemzeti Kulturális Alap2.600.000,-Ft
Támogatás felhasználása: 1.500.000 Ft V. Ezerlátó Országos Mesefesztivál és IV. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó megrendezésére, 300.000 Ft Meseturné - Botrány az állatkertben c. produkció bemutatására Romániában - 9 előadással, 800.000 Ft Csongor és Tünde színrevitele
Nemzeti Civil Alapprogram350.000,-Ft
Támogatás felhasználása: 350.000 Ft IV. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó határon túli résztvevőinek útiköltségére és étkeztetésére
Magyar Műv. Int. Képzőművészeti Lek.1.500.000,-Ft
Támogatás felhasználása: 1.500.000 Ft fénytechnika beszerzésére
Munkaügyi Központ bértámogatása536.750,-Ft
Támogatás felhasználása: bérek és járulékok költségeire


7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

Az Egyesület 2009. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek


8. A közhasznú tevékenység bemutatása:

Saját előadás: 11720.600 néző
- ebből külföld: 18 előadás3.700 néző
- mese: 57 előadás11.400 néző
- ifjúsági: 22 előadás3.200 néző
- felnőtt: 38 előadás6.000 néző
Fogadott előadás: 19 előadás1.850 néző
7 bemutatott előadás:
- Botrány az állatkertben
- A varázshegedű
- A Dzsungel Könyve
- két vásári komédia: A pástétom és a torta, Az ellopott kakas
- Álomevők
- A végzetes szerelem játéka


Közművelődési tevékenység:

VIII. Színészek és Színházbarátok Bálja
V. Ezerlátó Országos Mesefesztivál
IV. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó

Képzés-oktatás:

XII. Rendezőket és Színjátszókat Képző Nemzetközi Tábor
Színiiskola működtetése önerőből


Határon túli kapcsolatok:
- Április 23-30. Tavaszi meseturné Erdélyben
- Július 25- augusztus 2. Erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesülettel közös működtetésű Nemzetközi Színjátszó Tábor - Kőrispatak
- November 22-29. Őszi meseturné Erdélyben
- November 27-28. Nemzetközi Színjátszó Fesztivál Erdőszentgyörgyön

Gyorsjelentés 2009-ről

117 saját előadás, 20.600 néző
   - ebből külföld: 18 előadás, 3.700 néző
   - mese: 57 előadás, 11.400 néző
   - ifjúsági: 22 előadás, 3.200 néző
   - felnőtt: 38 előadás, 6.000 néző
Fogadott előadás: 19 előadás, 1.850 néző

7 bemutatott előadás:
   - Botrány az állatkertben
   - A varázshegedű
   - A Dzsungel Könyve
   - két vásári komédia: A pástétom és a torta, Az ellopott kakas
   - Álomevők
   - A végzetes szerelem játéka

Próbák,tréningek, stúdiós foglalkozás:
   - 281 4 órás próba
   - tréningek, stúdiós foglalkozások: mintegy 300 óra

Tréning vezetők:
   - Csetneki Gábor
   - Deák Varga Rita
   - Katona Imre
   - Somogyi István

Közművelődési tevékenység:
   - IV. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó, 9 előadás 770 néző
   - V. Ezerlátó Országos Mesefesztivál, 10 előadás 1100 néző
   - XII. Színjátszókat és Rendezőket Képző Nemzetközi Tábor
   - V. Színjátszókat képző nemzetközi tábor (Erdély)
   - VIII. Színészek és Színházbarátok Bálja

Eredmények:
   - Az arany virágcserép - Országos arany minősítés
      - Ezüst deszkadíj - 2. hely; Arany Deszka Országos Színjátszó Találkozó, Ajka
   - A pástétom és a torta - Országos ezüst minősítés - Vasvár
      - Ezüst Oklevél
   - Pesti Arnold - Kurucz László díj (IV. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó) - Celldömölk
   - Nagy Péter - Színészdíj (közönségszavazatok alapján) - Ajka    - Ziembicki Dóra - Színészdíj (Erdőszentgyörgy)

Színiiskola:
   - fenntartás:
      - önerőből
      - Városi civilalapból nyújtott támogatás
      - ADÓ 1%-ból befolyt támogatás
   - 2009-ben végzett egy 9 fős harmadéves osztály
   - Elsőéves gyerekstúdió: 12 fővel fejezte be a tanévet
   - Elsőéves színistúdió: 10 fővel fejezte be a tanévet

Közhasznúsági jelentés a 2008. évről

Bemutatók száma: 9

Saját előadás: 137 ea, 23.607 fő nézőnek - Ebből mese: 62 ea, 10.719 fő nézőnek

Fogadott előadások: 9 ea, 2630 fő nézőnek

Székhelyen tartott saját előadás: 30 ea, 5237 fő nézőnek - Ebből mese: 18 ea, 4350 fő nézőnek


Határon túli kapcsolatok:
Szakmai tréningek több alkalommal, több helyszínen.

- Április 30- május 2. részvétel az erdőszentgyörgyi Szent György Napokon.

- Május 3-9. Tavaszi meseturné Erdélyben a Kis Mukk kalandjai című előadással
Előadásszám: 10, 2310 fő nézőnek

- Május 29-én mutattuk be az erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesület Színkörével közös színrevitelű Mandragóra című előadást Celldömölkön

- Június 29-én Erdőszentgyörgyön mutattuk be a közös színrevitelű Mandragóra című darabot

- Július 21-27. Erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesülettel közös működtetésű Bözödi Nemzetközi Színjátszó Tábor

- Július 23-24. Zenta, Csóka Zentai Nyári Ifjúsági Játékok (Középkori Vásári Komédiákkal)
Előadásszám: 2, 199 fő nézőnek

- Október 19-24. Őszi meseturné Erdélyben. Csizmás Kandúr és cimborái című előadással
Előadásszám: 13, 2362 fő nézőnek

- November 22. Nemzetközi Színjátszó Fesztivál Erdőszentgyörgyön (Középkori Vásári Komédiákkal)

Közművelődési tevékenység:

Január 10-én tartottuk VII. Színészek és Színházbarátok Bálját 108 fővel

Március 27-28. IV. Ezerlátó Országos Mesefesztivál
Előadások száma: 11. Nézők száma: 2870 fő

Képzés-oktatás:

XI. Rendezőket és színjátszókat képző nemzetközi tábor Június 14-21. 48 fő részvételével Celldömölkön

Színiiskola működtetése önerőből. 3 osztály, 34 fő.

Szemlék illetve nagyobb művészeti fesztiválok:
Március 13. ODE Fesztivál (Lüszisztráté című előadással) Március 27-28. IV. Ezerlátó Országos Mesefesztivál
Előadások száma: 11. Nézők száma: 2870 fő

Április 26. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál - megyei válogató Szombathely MMIK

Május 1. Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztivál (Az arany virágcserép című előadással) Június 21. 2 előadással (Csizmás Kandúr és cimborái, Lüszisztraté) a Kőszegi Utcaszínházi Fesztiválon

Aug 24. Savaria Karnevál (Csizmás Kandúr és cimborái, és A Fráter című előadással)

A Soltis Lajos Színház eredményei a 2008-as nyári és a 2008/2009-es évadban

A 2008-as nyári évadban:

13 előadás, 2216 néző

ebből mese:5 előadás, 860 nézőfelnőtt:8 előadás, 1356 néző
ebből külföld:2 előadás,198 néző

A 2008/2009-es évadban:

124 előadás, 21 391 néző

ebből mese:84 előadás, 16175 nézőfelnőtt:40 előadás, 5216 néző

Fogadott előadások:

28 előadás, 4208 néző

Ebből mese:19 előadás, 3442 nézőfelnőtt: 9 előadás 766 néző

Összesből külföld:

25 előadás, 5036 néző

Ebből mese:22 előadás, 4301 nézőfelnőtt: 3 előadás, 735 néző

Szervezésünkben összesen:

152 előadás, 25 559 néző

Ebből mese:103 előadás, 19 617 nézőfelnőtt: 49 előadás, 5982 néző

Színházi rendezvényeink:

Ezerlátó V. Országos Mesefesztivál:17 előadás, 2361 néző
IV. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó:10 előadás, 994 néző

Színházunk négy fesztiválon vett részt az évadban, ahol 1 Országos Ezüst- és 1 Országos Arany Minősítést, illetve egy Fesztivál Legjobb Előadása második helyezést nyert el. Színészeink 2 legjobb szereplőnek járó díjat vehettek át.

A Soltis Lajos Színház eredményei 2007-ben

Előadás és nézőszám összesítés/részletezés

 

Összes előadásokMeseszínház (összesből)
 ElőadásokNézőszámElőadásokNézőszám
Összes általunk tartott16627 245 fő9115 460 fő
Celldömölkön összesen578 150 fő394 900 fő
Ebből Kamarában454 650 fő343 360 fő
Városban, máshol123 500 fő51 540 fő

Fogadott előadásokÖsszes előadásokMeseszínház (összesből)
 ElőadásokNézőszámElőadásokNézőszám
Összesen273 260 fő172 070 fő
Ebből Celldömölkön162 180 fő6990 fő
Ebből Kamarában101 190 fő--
Városban, máshol6990 fő6990 fő

Összes sajátbólÖsszes előadásokMeseszínház (összesből)
 ElőadásokNézőszámElőadásokNézőszám
Vas megye (Szhelyen kívül)12519 885 fő7211 420 fő
Szombathelyen172 930 fő51 210 fő
Budapest4430 fő1110
Külföld102 070 fő102 070 fő
Egyéb helyszínek101 930 fő3650 fő

Összes előadásÖsszes nézőÖsszesből meseszínház
 ElőadásokNézőszámElőadásokNézőszám
Saját16627 245 fő9115 460 fő
Fogadott273 260 fő172 070 fő
Összesen:19330 505 fő10817 530 fő

A Soltis Lajos Színház eredményei 2006-ban

 
Az előadások eloszlása:

Összes megtartott előadásszám:177nézőszám:37 440 fő
Ebből meseelőadás:8419 900 fő
 
Fogadott előadások:446 820 fő
Ebből meseelőadás:264 140 fő
 
Külföldi előadások:83 220 fő
Ebből meseelőadás:31 300 fő


A Soltis Lajos Színház eredményei 2005-ben

 
Az előadások eloszlása a színház tagozatai között:

Összes megtartott előadásszám:163nézőszám:~50 ezer fő
Ebből meseelőadás:84~31 ezer fő
Weöres-ingesek társulat:35~6 ezer fő
Gyerekstúdió:3860 fő


Az előadások földrajzi eloszlása:

Vas megye108 előadás
Zala megye16 előadás
Veszprém megye9 előadás
Erdély17 előadás
Kairó2 előadás


Az éves előadásszám produkciós lebontásban:

A szerencsét tojó tik, Többsincs királyfi26 előadás
"...majd mély csönd leng..."14 előadás
Vásári komédiák11 előadás
Székely Betlehemes, Csongor és Tünde,
Botrány az állatkertben, Csalóka Péter
10 előadás
Rendhagyó Irodalomóra9 előadás
Ó, Moliére!8 előadás
Maga lesz a férjem!8 előadás
Hamupipőke7 előadás
A csillagszemű juhász5 előadás
János vitéz3 előadás
Stílusgyakorlatok2 előadás


Az előzetes statisztikai adatok szerint a 2005-ös évben 19 mintegy 19 millió forintból gazdálkodtunk, melynek 40%-át (!) saját bevételként teremtettük elő. A fennmaradó 60% a pályázati és a szponzori támogatások együttes összege.

 
2005-ös év premierjei:

 • Benedek-Katona: Többsincs királyfi (r.: Somogyi István)
 • Toepler: Ó, Moliére! (r.: Solténszky Tibor)
 • Nóti-Ecsedi-Hajdú: Maga lesz a férjem! (r.: Ecsedi Erzsébet)

 
2005-ben a következő darabjainkat kellett felújítani különböző okokból:

 • Székely Betlehemes
 • A szerencsét tojó tik
 • Botrány az állatkertben
 • Hamupipőke
 • A csillagszemű juhász

 
Az év során Katona Imrével és Michael Mehlmannal fogtunk bele hosszasabb, a jövő esztendőre is átnyúló munkába. Ezekről az év folyamán bővebben.

2005-ben elért eredményeink, elismeréseink:

 • területi Prima-díjat kaptunk szeptemberben
 • meghívást kaptunk és nagy sikerrel szerepeltünk Kairóban a Kísérleti Színházak Világfesztiválján "...majd mély csönd leng..." című darabunkkal
 • Többsincs királyfi című darabunk Varázspálca-díjat kapott
 • Meghívást kaptunk és nagy közönségsikerrel szerepeltünk a Gyermekszínházi Szemlén Többsincs királyfi című darabunkkal
 • Gabnai Katalin nekünk ítélte volna a Kritikusok Díját a legjobb meseelőadás kategóriában
 • Ó, Moliére című darabunk ezüst minősítést kapott
 • Gyerekstúdiósaink, a János vitéz című produkciójukkal bronz-minősítést szereztek
 • Országos Arany minősítést szereztek "...majd mély csönd leng...", Csongor és Tünde és Maga lesz a férjem! című darabjaink
 • "...majd mély csönd leng..." című darabunk mindemellett Soltis Lajos díjat kapott, megszerezte a Magyar Művelődési Intézet különdíját és az ODE Arany oklevelét és rendezője, Herczeg Tamás két külön elismerésben is részesült rendezői munkájáért
 • "...majd mély csönd leng..." című darabunkat meghívták a szolnoki Globe-fesztiválra. A meghívást nem fogadtuk el.
 • színészeink elismerésben részesültek kiemelkedő munkájukért: Ecsedi Erzsébet és Bruckner Roland a Hamupipőkében; S. Kovács Krisztián és B. Péter Pál a Csongor és Tündében; Kazári András a János vitézben; Dávid Péter a Maga lesz a férjem! című produkcióban nyújtott teljesítményéért
 • sikeres színész II. gyakorlati vizsgát tett 5 színészünk


 
A 2005. év folyamán a következő rendezvényeket bonyolítottuk le:

 • Soltis Lajos II. Országos Színházi Találkozó
 • Ezerlátó I. Országos Mesefesztivál
 • V. Előadóművészeti Fesztivál (nem csak) a Kemenesalján
 • Rendezőket és Színészeket képző VIII. Nemzetközi tábor
 • IV. Színészek és Színházbarátok Bálja
 • I. Bözödi Színjátszótábor
 • V. Országos Minősítő Fesztivál
 • 25 éves a Soltis Lajos Színház – jubileumi kiállítás
 • Megyei József Attila versmondó verseny
 • Többsincs királyfi-turné Erdélyben
 • Rendhagyó Irodalomóra-turné Erdélyben


EFOP Transznacionális együttműködések

Érezd magad jól a Soltis Lajos Színházban!

Jegyfoglalás: 06-20/5357-636
hétköznap 9-17 óráig
(csak celldömölki, saját szervezésű előadások esetén!)
A megadott elérhetőségen kívül igényelt jegyekért nem vállalunk felelősséget!

Legközelebbi előadásaink

A cigány
Sitke, 2020.09.20; 18:00
A cigány
Szentendre, 2020.09.26; 19:00
Janka ágya
Celldömölk, 2020.10.04; 16:00
A Cinóber hadművelet
Budapest, 2020.10.10; 19:00
A Cinóber hadművelet
Budapest, 2020.10.11; 15:00
A cigány
Celldömölk, 2020.10.23; 19:00
A cigány
Pinkamindszent, 2020.10.25; 19:00
Ketrecbál
Celldömölk, 2020.10.30; 18:00

Elérhetőségek

Soltis Lajos Színház
Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Kamaraszínház:
Celldömölk, Koptik Odó u. 2.
Telefon: 06-20-335-17-65
E-mail: soltisszinhaz@cellkabel.hu